5. Narození

23. února 2018 v 11:44 | Václav Hess |  5. série
River Song přeběhla skrz ovládací místnost TARDIS, rudé telefonní budky, která byla zároveň i strojem času. Praštila do ovládací konzole a zanadávala tak jadrně, že by se i dalek začervenal.
"Proč nefunguješ?" zakřičela naštvaně ale telefonní budka mlčela.
River Song si, v posledním stádiu těhotenství, připadala jako nafouklý balon. Velké břicho vláčela před sebou a snažila se rychle zprovoznit svůj stroj času. Zmáčkla několik tlačítek a nepřítomně si utřela ruku do kalhot. Podívala se na svou pravici a viděla jasně červenou krev. Vyděšeně se podívala na své břicho. Už jednou potratila, nesmí se to stát znovu. Praštila do ovládací konzole a doufala v zázrak. Stroj se opravdu dal do pohybu
Tardis náhle naběhla a vyrazila na cestu. River Song sice nevěděla kam ale doufala, že to bude domů. Po pár vteřinách dopadlo plavidlo na něco tvrdého. River se dovláčela ke dveřím a podívala se ven. Nedaleko se sice táhla cesta ale jinak tu bylo pusto. Všude jen seschlá tráva a hejna ptáků.
"To mě chceš zabít?" zakřičela River a vyklopýtala ven. Tardis jí ale opět ignorovala. Jak jí tohle mohla udělat?
V dálce uviděla vůz tažený koňmi. Rozběhla se k němu a zamávala na lidi.
Dva starší muži jí zastavili a seskočili dolů aby jí pomohla. Jí samé už docházeli síly, což museli být jasné, už na první pohled. Vůz byl krytý plachtou a tak nebylo vidět, co je naložené uvnitř.
River pohlédla na oba muže. "Mohli byste najít někoho, kdo mi pomůže?" Potom omdlela, pouze zaslechla odpověd "Nazaret"

**

River pomalu otevřela oči. Položila ruku na své břicho a cítila jak je dítě stále v pořádku a u ní. Sáhla si rukou k podbřišku ale krev už někdo umyl. Ležela v nějakém voze, který se pomalu kodrcal po špatné cestě. Chtěla vstát ale silné, mužské ruce jí jemně zatlačili zpět na její lůžko z dek a látky "Musíte ležet, brzy budete rodit."
River pohlédla do vousaté tváře před sebou "Jmenuji se River"
Muž se unaveně usmál "Já jsem Josef"
"Neboj se, pomůžeme ti" zazněl hlas za její hlavou. Mírně se zaklonila a pohlédla do známé tváře
"Tasho?"
Tasha Lem se usmála " Jsem to já ale lež klidně, sice jsem zastavila krvácení a už brzy budeš moct vstát ale zatím odpočívej."
"Jak si mě našla?" zeptala se River
"Chtěla jsem tady zastavit banshee a přitom jsem narazila na Josefa a jeho doprovod. Později ti řeknu víc."
River se potom potácela někde mezi bdělým stavem a bezvědomým. Nakonec ale cítila, že se jí vrací síly.
Už dokázala vstát a rozhlédnout se po svých zachráncích. Jela s nimi ještě další žena, které také vypadala, že brzy porodí.
River se ale otočila znovu na Tashu "Bude mé dítě v pořádku?"
"Udělala jsem maximum abych zastavila krvácení a oddálila porod. Nebylo by dobré abychom tady měli příliš mnoho krve a přilákali tak dravce."
"Jaké dravce? A co banshee?" zeptala se Doktorka
"Řekněme že krev pánů času by mohla přilákat spousty, velmi zajímavých, tvorů." odpověděla Tasha a pohlédla k jejich průvodcům. "Banshee je něco, co straší zdejší poutníky. Nevím kolik pravdy na tom je ale jedné noci, jsme zahlédli bytost, která se podobala ženě s dlouhými šedými vlasy. Ten tvor prolétl nad cestou a zmizel v mracích."
"Už se blížíme k městu." zavolal na ně Josef
River pohlédla na první domy Betléma. Hlavou jí prolétla pobavená myšlenka, porodím Ježíše Krista. Potom pohlédla na druhou ženu "Nejmenujete se Marie, že ne?" Žena se jen usmála a přikývla "Jmenuji, už jsme se někdy viděli?"
River se zasmála "Četla jsem o tobě"
Marie se zatvářila překvapeně "O mě se někde psalo? Jsem jen žena tesaře"
"Si daleko víc, jen musí přijít tvůj čas" odpověděla Doktorka.
Několik minut cestovali v tichosti, než se okolím rozlehl strašidelný křik. "To je banshee" křikl Josef. Tasha se přes něj naklonila a pohlédla ven "Tentokrát ale nebudeme ujíždět ani se choulit pod plachtou. Přišel čas abychom se toho přízraku zbavili."
"Máme nějakou zbran?"
River se k nim přidala "Máte nás dvě, to by mělo stačit"
Zastavili na prašné cestě a pozorovali postavu, která se proháněla vzduchem. Banshee se hnala přímo k vozu a při tom vydávala něco, co znělo jako nářek a řev dravého zvířete zároven. River Song ještě něco takového neslyšela ale ani to jí nevzalo víru v to, že se jim jí podaří zastavit.
Tasha jí ale nenechala jít do boje. Místo toho si stoupla před ní a hodila po tvorovi nějakým malým předmětem. Šedá koule prolétla vzduchem, banshee se jí elegantně vyhnula a letěla dál.
River se k ní naštvaně otočila "Proč si mě zastavila?"
Tasha si v poklidu došla pro svou munici a tepre až potom odpověděla "Nechtěla jsem zbytečně riskovat. Jsem starší než ty"
"Jsem starší, než na kolik vypadám a umím se o sebe postarat i jako těhotná"
Tasha se ušklíbla "Vím moc dobře, kolik je ti let ale si moc impulsivní, musíš věci řešit poněkud vynalézavěji. Pokaždé nestačí jen kolem sebe střílet."
"A co tedy chceš dělat?"
Tasha sáhla do záhybu svých šatů a odněkud vytasila mobil. "Davros A6" řekla a ukázala ho River. Ta zalapala po dechu "Jaký šílenec by pojmenoval mobil po Davrosovi"
"Já" odpověděla Tasha a pustila se do hledání. "V mobilu mám aplikaci, která nám pomůže"
"To si jako zahrajeme Banshee GO!" zasmála se River. Tasha se nakonec připojila "Něco takového ale tohle jsem vyrobila já."
Nechali své společníky na místě a sami se vypravily najít banshee, která už samozřejmě zmizela v dáli. Na Tashi mobilu se objevila mapa, bezpečně jim ukazující směr.
Několik minut jen sledovali ukazatel a procházeli po planině, která opravdu nevypadala zajímavě. Po dalším pochodu ale došli k hoře. Mezi kameny viděli i ústí jeskyně, zívající jako ústa nějakého netvora.
"Podíváme se dovnitř?" zeptala se River Song.
"Mohlo by tě zajímat, co je uvnitř, dříve než tam vběhneš?"
"Jsem sice blondýna ale nemusím nikam běhat" zavrčela okamžitě. Už jí štvalo jak s ní Tasha mluví, jako s dítětem. Sice byla těhotná ale to na mozku nezanechá žádné škody.
Tasha jí ukázala monitor mobilu, v jeskyni bylo pět známek života.
"Stejně musíme jít dovnitř, jinak nic nezjistíme" pronesla River a jako první se vydala jeskyní. Kámen byl po pár krocích nahrazen ocelí.
River zůstala stát na místě "Ocelové pláty v této době?"
"Takže banshee zase nebude tak kouzelná, jak si lidé myslí?" dodala pobaveně Tasha.
Zašli za roh a nahlédli do obří haly. Spolu s banshee tam byli ještě čtyři tvorové, připomínající odpadkové koše.
"Dalekové?" zašeptala Tasha
"Už párkrát vytvořili něco podobného člověku, asi to zkoušejí znovu"
"Co ale chtějí tady?"
Náhle se uprostřed chodby zablesklo a všichni sebou polekaně trhli. Objevilo se zlaté světlo a z něho vystoupil robotický pes.
"To je K-9 zakřičeli Tasha s River současně a vrhli se do místnosti"
Dalekové se začali točit na místě a snažili se vyhodnotit celou situaci. Banshee udělala rukama pohyb, jakoby je chtěla obejmout a její maskování zmizelo. Místo ženy s šedými vlasy, tam nyní stála postava z kovu.
Výstřely, rudé světlo a chaos, to bylo jediné, co River vnímala. Vše trvalo jen pár vteřin a kolem ní už byla jen Tasha, K-9 a rozstřílení dalekové. Banshee ale opět někam úspěšně zmizela.
Prošla místností až k dřevěnému stolu a pohlédla na tabulku, která tam jediná zůstala.
"Dalekové si zde jen zkoušeli svoje výzkumy, objevili se tu náhodou"
"Chceš K-9 u sebe?" zeptala se Tasha nevzrušeně.
"Ano ale měli bychom už konečně najít banshee"
S tím všichni tři vyšli z jeskyně a znovu se pustili do hledání.

**

River Song jako první spatřila banshee, stojící na planině. Její útlá postava byla ve volném prostoru nepřehlédnutelná. Tasha natáhla ruku a podala River kouli, kterou měla použít jako zbraň. Všichni tři se vydali k banshee, ta vzlétla a blížila se k nim.
River podběhla přímo pod nepřítelem a sáhla po podivné kouli. Nerozmýšlela se a hodila jí. Koule udeřila do banshee, zablesklo se a podivný tvor zmizel.
"Co to bylo?" zeptala se a stále hleděla na místo, kde podivný přízrak zmizel.
Tasha zatleskala "Sice jsme tu běhali jako malé děti ale zbavili jsme se jí. Ta koule byl střípek z plačícího anděla"
"Jak to, že jsme se toho mohli dotknout?" zeptala se River.
"Bylo to naprogramované, jednou se tohle sama naučíš."
"Budeme tedy pokračovat v cestě?"
"Ano, máme nejvyšší čas" řekla Tasha Lem a později ještě dodala "Musíme se dostat do Betléma co nejdříve, už je nejvyšší čas."
S tím ukázala na tmavnoucí nebe, kde zářila velká hvězda.

**
"To porodím Ježíše nebo se to stane opravdu Marii?" zeptala se River
Tasha se zasmála "Spoilery"
"Héj, to říkám ale já" ozvala se River, napůl naštvaně a napůl pobaveně.
"Já taky a nevidím na tom nic špatného" odpověděla jí Tasha
"Co porušení autorských práv?" řekl River a obě se začali smát, s tím projeli branou Betléma. Zastavili s vozem u hostince, kde chtěli najít ubytovaní. Josef vešel do zděné, poněkud zchátralé budovy a zmizel za dveřmi. Za pár minut sed ale vrátil. "Nechtějí nás ubytovat, musíme najít něco jiného."
Tasha se na něj zamračila "River i Marie budou brzy rodit"

**
Tělo River Song ovládla bolest. Neměla ponětí o čase a ani prostoru. Cítila pouze, že leží na zemi nebo na něčem podobném. Bolest nebyla stále stejná ale lila se přes její tělo ve vlnách. Kolem ní pobíhali lidé a snažili se pomoci jí i jejímu nenarozenému dítěti.
River naposledy zakřičela a potom cítila jak dítě opustilo její tělo.
"Co je s dítětem?!" snažila se zakřičet i když to spíš znělo jako poslední vydechnutí umírajícího. Vyděsilo jí ale ticho, které se rozlehlo. Proč neslyší žádný křik?
Josef jí jemně chytil za ruku "Byla to holčička"
"Byla? Proč byla?" vyštěkla River a do hlasu se jí vrátila síla.
"Narodila se mrtvá, je mi to líto" ozvala se nějaká žena.
"Dejte mi jí" řekla River rozhodně a rozechvělýma rukama vzala mrtvé dítě, zabalené v přikrývce.
"Morano" zašeptala pomalu a hladila miminko po tvářičce. Náhle se kolem malého tělíčka rozlilo zlaté světlo. Obličejík se nepatrně změnil a holčička otevřela zářící oči. Lidé kolem ní užasle vydechli, když Morana začala brečet. River Song ještě zaslechla "Je to zázrak". Potom už k sobě jen tiskla svou dceru, Moranu.
Ona rodí! Ozvalo se hlasitě a River sebou polekaně trhla "Marie rodí!" ozvalo se znovu a náhle vše pochopila. Nyní přichází na svět Ježíš Kristus a Vánoce.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama