Květen 2015

Co všechno uráží muslimy?

26. května 2015 v 16:52 | Václav Hess |  Komentáře
Co všechno uráží muslimy? poslední dobou se dovídáme, jednu důležitou věc. Muslimy uráží téměř všechno. Jakákoliv kritika jejich víry nebo tradic. Sice hlásají toleranci ale někdy jim to poněkud nevychází.

To že netolerují symbol kříže je již, bohužel známo. Několikrát takové případy skončili i žalobou. Britský katolík Gareth Langmead symbolem kříže "urazil" svého kolegu. Jenom tím, že dal kříž na zeď.

US se vzdala vánočních prázdnin a musela zavést neutrální "zimní prázdniny". Začíná tak tichá a plížila válka a utlačování nemuslimských obyvatel. Přesně jak je doporučováno v Koránu.

Britská firma The Early Learning Centre odstranila ze svého produktu představujícího farmu figurku prasátka. Ostatní zvířátka mohla zůstat. Důvodem bylo, že je prasátko jako zvíře považované muslimy za nečisté.

Islámská španělská asociace se domáhá na magistrátu ve španělské Leidě, aby město zakázalo lidem cestovat se psy v MHD a také chodit se psem po ulicích, kde se pohybují muslimové. Pes je totiž muslimy považován za nečisté zvíře. Přítomnost psů ve městě prý muslimy diskriminuje a uráží jejich právo na náboženskou svobodu a právo muslimů žít v souladu s učením Koránu.

Každé náboženství má svoje potřeby a pokyny. Jehovisté by o tom mohli psát knihy ale ani ti nedělají to co muslimové. Proč by jedno náboženství mělo diskriminovat ateisty, pohany nebo katolíky?


Nová verze knihy "Alia - Nový život"

26. května 2015 v 16:33 | Václav Hess |  Novinky
Nová verze knihy "Alia - Nový život". Po několika letech, jsem se dostal k tomu, abych knihu poupravil a vybavil novou obálkou. Novou grafickou podobou knihu opatřil Jiří Pok. Pokud jste zatím nečetli, je ke stažení zdarma zde.

V anketě pod článkem můžete hlasovat o tom, jestli má vzniknout i čtvrtý díl.Islám a ženy.

25. května 2015 v 9:29 | Václav Hess |  Komentáře
Ženy sou podle Koránu ctěné a vážené. Problém je jen jeden. Co si pod tímto pojmem vlastně muslimové představují? On ten výklad je, ještě taktně řečeno, velice svérázný.

Podle Koránu stvořil Alláh ženu z křivého žebra. Nejdříve ale stvořil muže a pro něj stvořil ženu. Tohle je jediný důkaz, který muslimským mužům stačí aby se k ženám chovali, jako se civilizovaní muži nechovají ani ke psům.

Žena má tak za úkol, sloužit jako sexuální objekt svého muže, pokud se v blízkosti nenachází ovce nebo osel. Dále mezi její "práva" patří i rození dětí. Ani o jedné ze dvou uvedených věcí nerozhoduje žena. Muslimka NESMÍ odmítnout sex svému manželovi. Podle Koránu k tomu byla stvořena, tak nesmí odmítnout.

Pokud žena není poslušná svému manželovi, sou tu tresty jako je bití, spaní na zemi, hladovění. To vše samozřejmě posvěcené Koránem. Pokud se muž pustí do diskuze s imámem, dozví se, že je to jeho povinností.

Korán upravuje chování věřících k homosexuálům. Všude se ale píše pouze o mužích. Nesnažte se ale někde vyprávět, že by u muslimů nebyli lesbičky. Žena se ale vdát musí a tak nemá vlastně na výběr. Za muslimku rozhoduje její otec, později manžel. Partner pochází většinou z příbuzenstva. Na svobodu vede cesta jedině přes smrt manžela a ovdověním.

Soudní právo již na ženy pamatuje. Muslimka má poloviční hodnotu co muž. Výpověd u soudu má poloviční ženu, neboť podle Koránu má žena poloviční mozek.

Žena musí, dle Koránu, má chodit zcela zahalená. Nejde o dobrovolný čin ale o pud sebezáchovy. Za porušení takového pravidla je i trest smrti.

Nechápu tedy chutě některých žen, které s takovému hnutí přidají dobrovolně.


Korán - doplnění

25. května 2015 v 9:07 | Václav Hess |  Komentáře
Korán je primární autoritou a stěžejním zdrojem islámského práva, Poslední úprava Koránu, proběhla deset let po Mohamedově smrti, pak byl v podstatě zakonzervován a uchován pro další generace. Po té byla další úprava zakázaná, aby se neměnilo slovo boží. Výklad Koránu přísluší pouze morálně bezúhonným učencům (ulamá). Ke Koránu patří i hadísy a sunny. Korán a sunnu doplňuje šarí'a, texty dokládající povinnosti každého muslima. Šarí'a je etickým a morálním kodexem, který stanoví, jak by se věřící měli chovat. Neurčuje jen vztah věřícího k věřícímu ale i věřícího k nevěřícímu.


Pohádka o tolerantním Islámu

14. května 2015 v 9:58 | Václav Hess |  Komentáře
Dneska si přečteme jednu pohádku. Bude to jedna taková mírně horrorova, o tolerantním islámu. Šabatová nám sice něco podobného servíruje celkem često. Pokusím se ale inspirovat její tvorbou a vyplodit něco svého.

Nedávno jsme měli tu čest a setkali se s dvěma muslimkami, které chtěli studovat zdravotní školu. Všem je jasné, že na tokové škole se bude dbát o hygienu. Dále jde samozřejmě o školní řád. Mírumilovné a vysoce tolerantní muslimky, si ale nejspíše řekli, že jim nevěřící nebudou nic diktovat.

Správná muslimka má mít přeci na hlavě šátek a tak prostě odmítali podstatnou část školního řádu. Těmi šátky to byl samozřejmě jen začátek. Dále jim vadil tělocvik s chlapci, neměli v pořádku doklady. Dokonce odmítaly i některé aspekty povinné praxe.

Běžného Čecha napadne jedna věc, tak proč do té školy vůbec šli. Samozřejmě, že jdou do školy a respektuji řád, který je neměnný pro všechny žáky. Muslimové ale asi mají jiná pravidla nebo by je rádi chtěli.

Dvě žákyně samozřejmě do školy prakticky ani nenastoupily. Místo toho jedna z nich, dívka jménem Nasra, školu zažalovala. Chtěla by odškodnění 100 000 KČ (nějak nechápu, za co vlastně) a veřejnou omluvu od ředitelky školy. Ta naštěstí jakoukoliv omluvu odmítla. Případ ale ještě stále neskončil a putuje k soudu.

Ptám se tedy na jednu věc. V čem je věčně omílaná tolerance muslimů? Oni ignorují demokracii. Sou proti platným zákonům ČR a svou víru chtějí šířit všemi možnými prostředky. Důkazem je jeden článek na muslimské webové stránce. Autor zde doporučuje dětem aby konvertovali k Islámu a pokud se bojí reakce rodičů, tak jim to prostě neřekli. Co je to za chování?


Idea multikulturalismu a Islám

13. května 2015 v 12:57 | Václav Hess |  Komentáře
Zhoubný jev, který je prakticky stejně špatný jako samotný Islám.

Idea multikulturalismu je vnitřně rozporuplná a prázdná. Multikulturalismus tvrdí, že v dané společnosti nesmí existovat nadřazená kultura. Přitom multikulturalismus se za takovou nadřazenou kulturu sám vydává. Představme si, že kdesi v džungli žije kmen,kanibalů. Přivítáme je z otevřenou náručí a nebudeme je moci soudit. Dovolíme jim zabíjet jiné lidi? Samozřejmě že ne, doufám. Proč by tedy soudu měli uniknout muslimové a jejich kruté praktiky? Proč každý člověk, který si dovolí říci něco proti Islámu je hned xenofob a nacista?

Vrátím se ale k úplnému počátku Islámu a dovolím si právě to, co bych podle mnohých lidí neměl. Budu soudit Islám jako takový a začnu jeho vznikem.
Islám založil jen jediný člověk a to muž, jménem Mohammed. Sice měl spousty stoupenců ale před ním zkrátka nebyl nikdo. Pokud by někdo takový povstal v dnešní době, stal by se pacientem psychiatrické léčebny. Dříve se takový člověk nazval prorokem. V jeho prospěch hovořilo i prostředí, ve kterém žil.

Islám má díky tomu nedostatek proroků a tak je Mohammed ukradl z jiných náboženství. Můžeme se tak setkat s prorokem Adamem nebo prorokem Ježíšem. Mohammed chtěl své osobě dodat zdání důležitosti a tak si vymyslel své předchůdce. Většinu jich vzal z Bible.

Nikde se mi nepodařilo zjistit, co přesně vedlo Mohammeda k tomu aby si vytvořil vlastní náboženství. Podobně by na tom ale mohl být i Adolf Hitler, pokud by se narodil před několika stovkami let. Není přece nic lepšího, než se kandidovat na proroka a všechny své činy svést na svou víru. Prostí lidé se mohou s novou vírou ztotožnit a lépe tak sloužit svému prorokovi. Islám se také šířil hrubou silou a netolerancí. Islám děli lidi pouze do dvou skupin. Tou první je Islám a jediný správný bůh, zbytek lidstva nesou označení "nevěřící psi". Islám je náboženství míru a muslimové zabijí každého, kdo s tím nesouhlasí. Tím se dá shrnout myšlenka džihádu. Muslimové vedou prakticky, jen obrané války. Problém je ten, že podle Islámu svět patří muslimům a MY jsme ti, před kým ho musí bránit. Nezáleží proto, jestli se nacházíme v Saudské Arábii nebo například Francii, prostě vše patří muslimům a tečka.

Celý přístup Islámu ke světě, se prakticky míjí s jakoukoliv vizí multikulturistů ale to jim nebrání v různých akcích. Právě na podporu muslimů. Nejnovějším přírůstkem je akce Hate Free Culture. Sice oficiálně podporuje všechny menšiny ale stejně tak, podporuje i Islám. Vrátím se ale k další věci, kterou multikulturní lidé přehlížejí.

Z dob vzniku celého Islámu pochází i zákoník, který je přesným odrazem doby vzniku. Najdeme zde kamenování, sekání rukou nebo například "vraždu ze cti".

Muslimové si prý vysoce váží svých žen, proto jich mohou mít více a měli by je i mlátit. Žena podle Koránu vznikla z pokřiveného žebra, které mířilo ven z těla. Proto je ženské pokolení zkažené a muži je musí krotit. Žena by tímto trestáním neměla dojít k trvalé újmě na zdravý. Muslimka může mít ale pouze doktorku. Podle Koránu má ale žena poloviční slovo co muž. Dostáváme se tak do začarovaného kruhu, kdy si žena může stěžovat ale vlastně jí nikdo poslouchat nemůže. Její manžel jí tak může, dle libosti zmlátit.

Muslimská žena musí chodit stále zahalená. Nejde jen o oděv na vzácné příležitosti, který by mohla kdykoliv sundat.

Při znásilnění ženy mužem, není potrestán pouze agresor ale i oběť . Žena se měla chovat cudně, kdyby se tak chovala, nedošlo by k znásilnění. Většinou se jedná o další typ "vraždy ze cti".

Islám odsuzuje homosexualitu ale povoluje pedofily a zoofily. Islám je sice podle muslimů náboženstvím míru. Homosexuálové ale nejsou tolerování, jde o nebezpečné lidi. Vzácností nejsou ani vraždy ze cti. Příbuzní zabijí homosexuálního syna aby nedělal rodině ostudu, nechci zapomínat na ženy ale ty prostě nemají v Islámu žádné slovo a vdát se musejí. Homosexuálové se shazují z výškových budov. Pokud pád přežijí, sou ukamenováni. Nejde o praktiku jen několika fanatiků nebo vojáků z řad Islámského Státu, jde o zcela běžnou věc, ve světě Islámu.
Korán hovoří i o právu rodinném.
Muslimové mohou mít svatby se svými příbuznými. Výsledkem je potom degenerace a vrozené choroby. Islám povoluje svatby bratranců se sestřenicemi. Pokud se několikrát po sobě opakuje, dochází k celé řadě nemocí a vrozených vad.

Odpadnutí od víry se trestá jen jediným způsobem a tím je smrt. Muslimové nazývají křesťany lidmi/otroky knihy, protože mají Bibli. Píše se to v Koránu. Sice to zní trochu zvláštně ale je to tak.

Opravdu jde tohle vše dohromady s vizemi multikulturních aktivistů? Není to spíš sebevražda civilizovaného světa? opravdu si můžeme z islámu vzít i něco kladného? Téměř ob den nás média bombardují články o přínosu muslimských přistěhovalců ale zatím jsem nikde neslyšel nic konkrétního.

Mohameda by v dnešní době zavřeli za pedofilii,

12. května 2015 v 9:59 | Václav Hess |  Komentáře
Mohamed je prvním a zároveň posledním prorokem Islámu. Dnešní doba by mu ale rozhodně nepřála, protože by ho zavřeli za pedofili. Přivedla by ho tam, jeho první žena Aiša.

Áiša bint Abú Bakr byla dcera prvního chalífy Abú Bakra, a nejmladší manželka proroka Mohameda.


Áiša byla s Mohamedem zasnoubena už v Mekce, ale přestěhovala se k němu až po jeho přesídlení do Medíny. V náruči této dívky také nakonec prorok zemřel, na místě kde zemřel, byl i pochován.

Podle většiny hadísů bylo Áiše v době sňatku s Mohamedem 6 let a manželství bylo nalpněno v jejích devíti letech. Manželství s dětmi nebyla v tehdejší beduínské společnosti neobvyklá a po většinu historie bylo muslimskými historiky Ajšino mládí považováno za velmi pozitivní fakt a často vyzdvihováno, protože bylo vnímáno jako potvrzení jejího panenství a čistoty.

Muslimové mají dodržovat celý Korán. Mohamed je jejich vzorem, takže i to, že byl pedofilem.


Mírumilovný Islám v akci

8. května 2015 v 7:35 | Václav Hess |  Komentáře
"Ujasněme si, že nemluvíme o Mickey Mousovi nebo Donaldu Duckovi. Mluvíme o lidech, kteří úmyslně uspořádali soutěž v urážení proroka Mohameda," prohlásil Choudary, muslimský Imám. Je to ještě v pořádku? V civilizovaném světě rozhodně ne, bohužel to i pokračovalo.

"Měla by být postavena před soud šaría, souzena a při shledání vinnou, odsouzena k trestu smrti," prohlásil dále Choudary.

Tak se mírumilovný Islám chopil o slovo, kvůli výstavě podobizen Mohammeda, jediného proroka Islámu, pedofila a násilníka. Výstavu uspořádala Pamela Geller, proti ní byl "mírumilovný" imám anjem Choudary. Výstava byla pořádana v Texasu, takže se nejednalo o muslimskou zemi. Sama pamela Geller, také není muslimka, takže by se na ní Islámské právo vztahovat nemělo.

Opravdu je tedy Islám tak mírumilovný?


Perličky z Islámu

6. května 2015 v 11:34 | Václav Hess |  Komentáře
Muslimský muž je nadřazený muslimské ženě.
Všichni muslimové jsou nadřazeni všem nemuslimům.
Muslimka se nesmí vdát za nemuslimského muže.
Muslim se může oženit s nemuslimkou, ale jejich děti jsou automaticky muslimové.
Muž se může rozvést jednoduchým oznámením ženě, že se s ní rozvádí.
Žena se může rozvést podáním žádosti k soudu, kde musí obhájit důvody k rozvodu.
Svědectví muslimské ženy má u soudu poloviční hodnotu svědectví muslimského muže.
Svědectví nemuslima může být zamítnuto jako neplatné.
Muslim (muž či žena) nesmí opustit islámskou víru. (trestá se smrtí)
Nemuslim nesmí veřejně kritizovat žádný aspekt islámu. (trestá se smrtí)
Muslim nesmí urážet svatou knihu a Proroka. (trestá se smrtí)